อนาคตประเทศไทย

อนาคตประเทศไทย

กศน.เขตพระนคร จัดโครงการ วิชาการเสริมความรู้สู่ N-NET

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2557 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพระนคร จัดโครงการ วิชาการเสริมความรู้สู่ N-NET เพื่อปรับพื้นฐานและเสริมความรู้นักศึกษาที่จะจบภายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ขอบคุณรูปครูนุ้ย

กศน.เขตพระนคร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดกิจกรรมลูกเสือ กศน. ระหว่าง สมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์

เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 นางสาวสมใจ จินตนาผล ผู้อำนวยการ กศน.เขตพระนคร  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดกิจกรรมลูกเสือ กศน. ระหว่าง สมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี ณ ห้องประชุมจุลชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการราชดำเนิน เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีท่าน ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ลงนาม 
ขอบคุณภาพข่าว Olive Lek

กิจกรรม กศน.เขตพระนคร

กศน.แขวงบ้านพานถม นำนักศึกษาถวามยเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทาน ณ วัดใหม่อมตรส แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2555 เวลา 13.00 น. กศน.แขวงบ้านพานถม นำนักศึกษา *จำนวน 30 คน* ถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทาน ณ วัดใหม่อมตรส แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร

กศน.เขตพระนคร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๕ รอบ

*ตามนโยบายปลัดกระทรวงศึกษาธิการ*ให้หน่วยงาน/สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบ ๖๐ พรรษา ( ๕ รอบ ) ในวันที่ ๒๘ ก.ค.๒๕๕๕ โดยให้ดำเนินงานในระหว่าง ๒๑-๓๑ ก.ค.๒๕๕๕ นั้น ในการนี้ *กศน.เขตพระนคร* ได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๑. ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมประดับธงตราสัญลักษณ์ ณ บริเวณหน้าสำนักงาน กศน.เขตพระนคร ๒. ในวันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๕๕ *นางสาวสมใจ จินตนาผล *ผู้อำนวยการ กศน.เขตพระนคร * * นำคณะครูและนักศึกษา ร่วมทำความสะอาด ณ บริเวณลานพลับพลาม... เพิ่มเติม »

กศน.เขตพระนคร จัดวิชาชีพ โครงการฝึกทักษะอาชีพเฉลิมพระเกียรติ "๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ๒๕๕๕"

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2555 *กศน.เขตพระนคร* ร่วมจัดวิชาชีพ โครงการฝึกทักษะอาชีพเฉลิมพระเกียรติ "๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ๒๕๕๕" ณ *ท้องสนามหลวง *เขตพระนคร กรุงเทพ โดยมีวิชาชีพที่จัดสอน ได้แก่ *โมบายมงคล แหนมหมูเลิศรส พวงมะโหด นกกระจิบโปรยทาน ผลไม้การบูร ตะเกียบแฟนซี *

กศน.แขวงบ้านพานถมร่วมโครงการ "คุณธรรม จริยธรรม"นักเรียน โรงเรียนวัดใหม่อมตรส

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2555* กศน.แขวงบ้านพานถม *ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประธานชุมชนวัดใหม่อมตรส ร่วมโครงการ "คุณธรรม จริยธรรม" ของโรงเรียนวัดใหม่อมตรส ณ ชั้น 2 ศาลาการเปรียญ วัดใหม่อมตรส

กศน.เขตพระนคร ร่วมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาวัดอินทรวิหาร

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2555 * กศน.แขวงบางขุนพรหม แขวงบ้านพานถม แขวงวัดสามพระยา แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ* ร่วมรับเสด็จ * ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี *ทรงประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา 6 9 ต้น ณ วัดอินทรวิหาร แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพ

หนังสือออก